Asociación de persoas con diversidade funcional das bisbarras de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

centro de recursos

Xestión e tramitación interna. Información e asesoramento a usuarios/as e familias

centro ocupacional

Formación e orientación prelaboral aos usuarios/as

centro de día

Promoción e desempeño de habilidades cognitivas, capacidades motoras e valores sociais

Ponte á última sobre Íntegro