xunta_flag UE_flag Galicia
Curso Axudante de Cociña
Curso Peón de Xardinaría
Curso Auxiliar de Almacén

Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro

Mellora da cualificación profesional das persoas con discapacidade
Mellora do desenvolvemento persoal