post

Íntegro celebrará este sábado a súa asemblea xeral ordinaria

A xuntanza terá lugar no Centro de Recursos de Nantón (Cabana de Bergantiños), ás 16.00 horas en primeira convocatoria

A asociación Íntegro celebrará o sábado 11 a súa asemblea xeral ordinaria, á que están convocados/as todos os socios e socias da entidade. Dita xuntanza, aprobada pola Xunta Directiva o pasado 28 de maio, terá lugar no Centro de Recursos de Nantón, en Cabana de Bergantiños, a partir das 16.00 horas en primeira convocatoria e ás 16:30 horas en segunda. A relación de asuntos a tratar desenvolverase de acordo á seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior
  2. Actividades levadas a cabo no ano 2021
  3. Estado contable do ano 2021 e a súa aprobación, se procede
  4. Actividades e orzamentos para o ano 2022 e a súa aprobación, se procede
  5. Situación económica e resume anual do Centro Especial de Emprego +Porvir Xestión Social
  6. Rogos e preguntas

Segundo os estatutos vixentes, as persoas que desexen participar na reunión, exercendo o seu dereito de voz e voto e beneficiándose dos descontos para socios/as, deberán estar ao corrente no pagamento da cota anual correspondente ao exercicio 2022. As persoas que non teñan o pago domiciliado, deberán formalizar o ingreso, á maior brevidade posible, no propio centro ou nas seguintes contas bancarias, facendo constar o nome do socio/a + cota anual 2022.

ABANCA                       IBAN ES03 2080 0075 0330 4000 2407

LA CAIXA                     IBAN ES42 2100 5710 8802 0001 3166

Antes da asemblea (15.00h), terá lugar a presentación do novo catálogo de produtos de asistencia técnica de Handbikes Strickers, un revolucionario sistema de transporte adaptado para persoas con mobilidade reducida. Ao final da xornada, servirase un aperitivo. Por razóns de seguridade e hixiene fronte á COVID-19, lémbrase aos asistentes o uso obligatorio da máscara.

Para máis información, as persoas interesadas poderán contactar co centro de luns a venres, en horario de 09.00 a 17.00 horas.