Asociación Integro das persoas con diversidade funcional da Costa da Morte

Ponte á última sobre Íntegro

Íntegro lanza unha campaña divulgativa para promover o CMA turismo para todas

post

Trátase dunha área de traballo orientada a estudar, avaliar e promover unha sociedade máis inclusiva e igualitaria en materia de accesibilidade universal na Costa da Morte 

A Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal entende a accesibilidade universal como a condición que…