Centro de Día

É un servizo diúrno destinado á atención integral das persoas con diversidade funcional a partir dos 16 anos. Consiste en proporcionar os coidados e apoio necesarios para lograr unha maior autonomía persoal e social. Tamén se facilita asesoramento ás familias para a mellora da súa calidade de vida.

As áreas que se traballan son a autonomía persoal ( aseo, alimentación, saúde, nutrición, tarefas do fogar) , mobilidade (fisioterapia, psicomotricidade, ximnasia de mantemento, motricidade fina) e ocio ( excursións, cine, biblioteca, museos, festas….).