Transporte adaptado

Transporte Adaptado

Servizo destinado ás persoas usuarias do Centro de Día e Ocupacional así como a aquelas que presenten unha discapacidade física, psíquica, sensorial ou social que lle impida utilizar outros medios de transporte públicos ordinarios, tanto en demandas colectivas como en casos individuais. Con este servizo desprazamos a persoas con problemas de mobilidade e está especialmente deseñado para o traslado de usuarios/as de cadeira de rodas.