Centro Especial de Emprego

O obxectivo principal é proporcionar ás persoas traballadoras con discapacidade a realización dun traballo produtivo e remunerado adecuado ás súas características persoais, facilitándolles a integración laboral no mercado ordinario de traballo. Así mesmo, presta todos os servizos de axuste persoal e social que requiren as persoas con diversidade.

+porvir_150x47