Infoase

infoase_pht

Servizo de información e asesoramento, destinado á poboación en xeral, nas seguintes materias:

  • Información e asesoramento sobre recursos (prestacións, centros, servizos….)
  • Información e asesoramento en axudas técnicas
  • Información sobre o Certificado de minusvalía (que é, para que sirve, onde solicitalo, trámites a realizar) e a lei de dependencia
  • Información e orientación nos trámites a realizar
  • Información sobre lexislación
  • Información e orientación sobre emprego, formación e recursos na comunidade
  • Información sobre os servizos que ofrece a Asociación Íntegro