Fisioterapia

É unha disciplina da saúde que ofrece unha alternativa terapéutica, non farmacolóxica, para paliar síntomas de múltiples doenzas, tanto agudas como crónicas, por medio do exercicio terapéutico, calor, frío, luz, auga e técnicas manuais. Tamén utiliza técnicas de psicomotricidade para mellorar o movemento. Así mesmo, a fisioterapia ofrece un servizo de prevención e promoción da saúde ( mantemento físico, ergonomía, escola do lombo, beneficios do exercicio físico en cada etapa da vida…).