Alfabetización TICS

A alfabetización dixital é un factor positivo para a mellora da inclusión social e que ten como obxectivo ensinar e avaliar os conceptos e habilidades básicas da informática para que as persoas con diversidade poidan utilizalas na súa vida cotiá. Deste modo, desenrolamos novas oportunidades sociais e económicas, beneficiosas tanto para elas mesmas como para as súas familias e para a comunidade. Levamos a cabo diferentes talleres adaptados ás demandas dos usuarios/as: iniciación á informática, acceso ás redes sociais, adaptacións informáticas…).