post

Competencias Clave e o programa Avanza Inclusión, novas accións para a inserción socio-laboral

Ambas iniciativas, dirixidas a persoas en risco de exclusión social, están promovidas pola Consellería de Política Social e co-financiadas polo Fondo Social Europeo no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020

A incorporación ao mercado laboral das persoas en risco de exclusión social e, preferentemente, o acceso a aquelas que padecen diversidade funcional é un dos obxectivos prioritarios da asociación Íntegro. Por iso, desde hai meses estanse a  desenvolver novos programas formativos promovidos pola Consellería de Política Social en base á Orde 13 de xuño de 2018, pola que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2018, 2019 e 2020, co-financiado polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020. 

Desde a entidade de Nantón, temos en marcha de maneira simultánea dous novidosos proxectos destinados a mellorar a empregabilidade daqueles colectivos sociais máis desfavorecidos. Trátase dun curso de preparación de competencias Clave e a posta en marcha do programa Avanza Inclusión. Neste último estanse a realizar diversas accións propias da Carteira de Servizos Sociais de Inclusión Social, que permitan o axuste persoal e social xunto co acceso e permanencia no mercado laboral das persoas en risco de exclusión social, con prioridade de acceso para aquelas que teñan recoñecida algún tipo de discapacidade e que, preferentemente, sexan mulleres.

Entre as actuacións que xa se están levando a cabo destacan a diagnose, deseño, seguimento e avaliación do proxecto de inclusión socio laboral, acompañamento social, accións de adquisición e/ou fortalecemento das capacidades persoais e sociais, accións promotoras do acceso e permanencia no mercado laboral, mediación social, mediación laboral, prospección e mediación laboral activa así como o apoio na conciliación e o reforzo socio-educativo, entre outras. Este programa está en marcha desde o pasado 1 de xullo e permanecerá aberto ata o 30 de xuño de 2020. 

Competencias Clave

Desde o pasado mes de maio, a asociación Íntegro tamén está a desenvolver outra acción formativa consistente nun curso de preparación de competencias Clave. Nesta primeira actuación (son tres), que se prolongará ata o 28 de xaneiro de 2019, estase a formar xa a un grupo de persoas con diversidade funcional (discapacidade intelectual) da Costa da Morte para o seu acceso ás oposicións do grupo V, categoría subalterno, da Xunta de Galicia.  A segunda e a terceira acometeranse de xaneiro a outubro do ano que vén e de outubro a xuño de 2020, respectivamente. Cada unha delas terá unha duración de 130 horas e estará integrada por grupos reducidos de traballo (mínimo 5 persoas e máximo 10) para garantir unha aprendizaxe individualizada e adaptada ás necesidades específicas de cada  alumno/a.

Pese a que estas accións formativas están dirixidas preferentemente a colectivos en risco de exclusión social, con prioridade para persoas con diversidade funcional e, especialmente, mulleres, tamén poderá participar o público en xeral.  Para máis información, non dubides chamar ao teléfono 981 734 985 ou pasar polas oficinas de Nantón, de luns a venres e de 9 a 17 horas.