post

Íntegro celebra este sábado a súa asemblea xeral de socios/as

A xuntanza terá lugar no Centro de Recursos de Nantón, en Cabana de Bergantiños, ás 11.00 horas en primeira convocatoria

A asociación Íntegro celebrará este sábado 15 a súa asemblea xeral ordinaria, á que están convocados/as todos os socios e socias da entidade. Dita xuntanza, aprobada pola Xunta Directiva o pasado 18 de febreiro, terá lugar no Centro de Recursos de Nantón, en Cabana de Bergantiños, a partir das 11.00 horas en primeira convocatoria e ás 11:30 horas en segunda. A relación de asuntos a tratar desenvolverase de acordo á seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior
  2. Actividades levadas a cabo no ano 2022
  3. Estado contable do ano 2022 e a súa aprobación, se procede
  4. Actividades e orzamentos para o ano 2023 e a súa aprobación, se procede
  5. Situación económica e resume anual do Centro Especial de Emprego Máis Porvir Xestión Social
  6. Informes da Presidencia
  7. Rogos e preguntas

Segundo os estatutos vixentes, as persoas que desexen participar na reunión, exercendo o seu dereito de voz e voto e beneficiándose dos descontos para socios/as, deberán estar ao corrente no pagamento da cota anual correspondente ao exercicio 2023. As persoas que non teñan o pago domiciliado, deberán formalizar o ingreso, á maior brevidade posible, no propio centro ou nas seguintes contas bancarias, facendo constar o nome do socio/a + cota anual 2023.

ABANCA                       IBAN ES03 2080 0075 0330 4000 2407

LA CAIXA                     IBAN ES42 2100 5710 8802 0001 3166

Así mesmo, para maior comodidade dos socios/as, tamén se poderá realizar o pagamento a través de BIZUM no número 06571.

Para máis información, contactar co centro no 981 734 985, de luns a venres en horario de 09.00 a 14.00 horas. Agardámosvos a todos/as!