post

Usuarios e usuarias de Íntegro participaron na campaña “Separemos ben, reciclaremos mellor”

Trátase dunha iniciativa de sensibilización medioambiental dirixida a colectivos sociais

Na asociación Íntegro apostamos pola conservación da nosa contorna e a protección do medio natural coa posta en marcha de actividades encamiñadas á educación e á sensibilización ambiental. Neste senso, esta semana, os nosos usuarios e usuarias tiveron a oportunidade de aprender novos conceptos relacionados coa reciclaxe e a correcta xestión dos residuos urbanos a través do programa “Separemos ben, reciclaremos mellor”, promovido conxuntamente pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e Sogama.

_mg_1029

_mg_0981

 

 

 

 

 

A actividade, realizada o pasado luns nas instalacións de Nantón, consistiu na realización de dous obradoiros temáticos, impartidos por educadoras ambientais especializadas da Xunta de Galicia, para informar e asesorar sobre a importancia de reducir o impacto ambiental, económico e social que supón, a día de hoxe, a elevada xeración de lixo, colaborando na súa axeitada xestión e tratamento. Neste senso, as monitoras puideron comprobar a correcta separación selectiva de refugallos que se realiza a diario na nosa entidade, clasificándoos e depositándoos nos contedores correspondentes para a súa posterior reciclaxe. Tamén coñeceron de primeira man o aproveitamento dos residuos orgánicos do centro, empregados como compost para os nosos invernadoiros.

_mg_1003

_mg_1032

 

 

 

 

 

A parte máis divertida e creativa chegou cando tocou poñer en práctica o principio europeo dos tres erres (redución, reutilización e reciclaxe) co fin de aprender tamén a dar novos usos a aqueles produtos que xa non serven e que sempre desbotamos. Con un pouco de imaxinación, algúns tapóns e uns tubos de papel baleiros lograron crear pequenas obras de arte, que resultaron moi orixinais e sorprendentes grazas a súa máis que probada experiencia na realización de traballos manuais. Cofres, estoxos, calcapapeis ou lapiseiros foron algunhas das creacións elaboradas polos propios usuarios/as. Foi unha xornada educativa e moi produtiva na que, ademais de pasalo xenial, aprendemos a separar ben para reciclar mellor. Sen dúbida, un paso moi importante cara a consecución dun desenvolvemento sostible.

_mg_0999